+ 359 877 32 34 31 /+ 359 878 27 33 88 info@vpnbulgaria.com

Предлагаме три плана за абонаментна поддръжка на офис техника, отговарящи на нуждите на всеки офис. Може да разчитате и на индивидуални договорки извън трите абонаменти плана. Позвънете ни и в удобен час за вас, ние ще ви посетим и заедно ще изберем най-доброто решение за вашият офис.

VPN BASIC

14.99 лв/компютър
 • До 1 посещение месечно
 • До 8 часа реакция при инцидент в рамките на работната седмица
 • Настройка на работни пощи
 • Дистанционна поддръжка
 • E-mail консултации
 • Телефонни консултации
 • Безплатна поддръжка на компютърна техника
 • Диагностика на клиентски хардуер
 • Консултация за оптимизиране на дейността
 • Доставка на консумативи за печатащи устройства
Заявка

VPN ADVANCED

19.99 лв/компютър
 • Автоматизирано архивиране на данните
 • Поддръжка на антивирусни програми
 • Профилактика на компютрите
 • Осигуряване на оборотни компютри при повреда
 • До 4 посещение месечно
 • До 6 часа реакция при инцидент в рамките на работната седмица
 • Настройка на работни пощи
 • Дистанционна поддръжка
 • E-mail консултации
 • Телефонни консултации
 • Поддръжка на мрежа и мрежови устройства
 • Безплатна поддръжка на компютърна техника
 • Диагностика на клиентски хардуер
 • Консултация за оптимизиране на дейността
 • Доставка на консумативи за печатащи устройства
Заявка
Help-Desk